1. Serwis świadczy usługi na terenie całej Polski.
  2. Diagnoza uszkodzonego sprzętu jest bezpłatna.
  3. W przypadku, gdy naprawa zdiagnozowanego sprzętu jest możliwa, a zlecający rezygnuje z naprawy, koszt diagnozy wynosi 100zł.
  4. Serwis wykonuje naprawy w czasie umówionym ze zleceniodawcą, każdorazowo informując go o jakichkolwiek zmianach.
  5. Serwis nie odpowiada za pozostawione pokrowce/karty SIM/karty pamięci/akcesoria dodatkowe, oraz dane na urządzeniu.
  6. Naprawy sprzętu zawilgoconego, po upadkach i innych uszkodzeniach mechanicznych traktowane są jako naprawy wyższego ryzyka. W trakcie ich naprawy mogą ujawnić się uszkodzenia, niezdiagnozowane podczas przyjęcia do serwisu. W takich przypadkach Serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu urządzenia nie naprawionego lub z objawami uszkodzeń innymi, niż występujące podczas przyjęcia do serwisu.
  7. Gwarancja na wykonaną naprawę wynosi 3 (trzy) miesiące (obejmuje wyłącznie wymieniany element) oraz na usługę wynosi  6 (sześć) miesięcy (poprawność montażu). W przypadku części ulegających naturalnemu zużyciu w procesie eksploatacji, takimi jak: złącza, gniazda ładowania, przyciski, obudowy, gwarancja wynosi 30 dni. Telefony zalane/zawilgocone traktowane są, jako niestabilne, serwis podejmując się ich naprawy nie gwarantuje, iż stan urządzenia nie ulegnie pogorszeniu. Na takie urządzenia udzielana jest gwarancja rozruchowa – jednodniowa.
  8. Serwis zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu naprawy w sytuacjach, gdy oczekuje na sprowadzenie części.
  9. Sprzęt nieodebrany w terminie 30 dni od poinformowania klienta o zakończeniu naprawy, podlega opłacie za magazynowanie wynoszącej 1 (jeden) złoty dziennie.
  10. Zleceniodawca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę NKER – Serwis GSM Koszalin- Naprawa Telefonów, Tabletów – Akcesoria GSM celem realizacji zlecenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2002r. Nr. 101, poz.926).
  11. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.